Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře udělujete společnosti NUTRIADAPT s.r.o., se sídlem Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČ: 08636745 jako provozovateli programu výživového poradenství NUTRIADAPT, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jste zadali do formuláře, a to k následujícímu účelu.

Osobní údaje jsou poskytovány proto, abychom Vám mohli připravit nabídku služeb v oblasti výživového poradenství a dále abychom Vám mohli v přiměřeném rozsahu zasílat či jinak komunikovat obchodní sdělení týkající se této oblasti (zejména v podobě elektronických zpráv). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to jakoukoli srozumitelnou formou, nejlépe zprávou na info@nutriadapt.cz. V souvislosti s nabídkou služeb Vás budeme kontaktovat nejdéle ve lhůtě 2 měsíců od poskytnutí souhlasu. Obchodní sdělení Vám můžeme zasílat (komunikovat) po neurčitou dobu, avšak v souvislosti s každým obchodním sdělením budete mít možnost odmítnout další obchodní sdělení. Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím formuláře není zákonným ani smluvním požadavkem; záleží pouze na Vás.

S nabídkou služeb Vás nemusí kontaktovat pouze NUTRIADAPT s.r.o., ale také jiný partner, který se účastní programu NUTRIADAPT, zejména tím, že provozuje poradnu NUTRIADAPT. NUTRIADAPT s.r.o. i partneři jsou oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s tímto souhlasem prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří zajišťují provozní, servisní nebo IT služby. Všichni zúčastnění jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesmějí s nimi nakládat jinak, než je stanoveno v těchto podmínkách.

Vezměte prosím na vědomí, že telefonické hovory, které s Vámi vedeme my nebo náš partner, mohou být nahrávány, a to za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb. Na nakládání s nahrávkami a jejich využití se vztahují zásady ochrany a zpracovávání osobních údajů NUTRIADAPT, dostupné ZDE.

Předem Vás informujeme, že služby v oblasti výživového poradenství nejsou zdravotními službami a nenahrazují je. Trpíte-li nemocí nebo chorobným stavem, poraďte se se svým lékařem. Výsledky služeb nutričního poradenství jsou individuální a závisí na mnoha faktorech, jako je např. Váš zdravotní stav klienta, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod.